Feuersteincursus 2016 / 2017

Feuerstein thuis, thuis in Feuerstein.

Aanvang: 2 november 2016

De Feuersteincursus "Feuerstein thuis, thuis in Feuerstein" is voor geïnteresseerde en ouders van kinderen, jongeren en volwassenen die bewuster gebruik willen maken van de Feuerstein methode om de ontwikkeling te kunnen stimuleren. Het is een cursus ontwikkeld door mediatoren van het Feuerstein Centrum Nederland uit jaren lange ervaring met ouders, geschreven vanuit de behoefte van ouders aan vaardigheden om thuis en elders buiten het FCN, de ontwikkeling van hun kind te kunnen stimuleren. Opgezet om de vele vragen van ouders te beantwoorden maar om hen vooral de antwoorden op hun eigen vragen te laten vinden, ervaren en te delen met andere ouders.

Deze cursus is bedoeld voor ouders, die zich de "gemedieerde leerervaring" eigen willen maken opdat ze de ontwikkeling van hun kind meer kunnen stimuleren waardoor deze meer kan profiteren van leeraanbod uit de omgeving.
De cursus is niet bedoeld om te leren werken met de IVP instrumenten.

In 10 avonden willen we de cursisten meer handvatten geven om zichzelf als mediator in te kunnen zetten in een interactie zodat ze bewust een leerproces in gang kunnen zetten, kunnen sturen en bijsturen.

Is deze cursus alleen voor ouders? Nee, ook voor anderen, die de ideeën van Feuerstein willen gebruiken in hun werk.

Van de cursisten wordt verwacht dat ze zich 10 avonden actief inzetten en het opgegeven huiswerk voor de afgesproken datum gemaakt hebben daar deze opdrachten een belangrijke basis vormen van de cursus. Op de website vindt u een overzicht van de inhoud van de cursus.

De cursus bestaat uit 10 lessen van 19.45 tot 21:45 uur. De data staan hier onder:

  • les 1: 02 november 2016
  • les 2: 16 november 2016
  • les 3: 30 november 2016
  • les 4: 14 december 2016
  • les 5: 11 januari 2017
  • les 6: 25 januari 2017
  • les 7: 08 februari 2017
  • les 8: 01 maart 2017
  • les 9: 15 maart 2017
  • les 10: 29 maart 2017

Kosten

De kosten van de gehele cursus inclusief materiaal en koffie/thee zijn € 300,00. Voor ouderparen die samenkomen zijn de kosten € 500,00. Na ontvangst van de betaling is uw aanmelding bevestigd.
Het minimum aantal deelnemers is 5, maximum 12.